خدمات مانده یابی چاه ها مشتمل بر ابزار و نفرات متخصص

شركت برگزاركننده: شركت نفت فلات قاره تاريخ انتشار: 1399-03-17 مهلت دريافت سند: 1399-03-27

دیدگاه ها

  • تا به حال نظری ثبت نشده است.
  • افزودن یک دیدگاه