بلاگ

خرداد 11
خدمات تکنولوژی 20 مجموعه ویپ استاک هیدرولیکی و مکانیکی

شركت برگزاركننده: مناطق نفتخيزجنوب تاريخ انتشار: 1399-03-10 مهلت دريافت: 1399-03-31

اردیبهشت 27
خرید نمک گل حفاری

شركت برگزاركننده: مناطق نفتخيزجنوب تاريخ انتشار: 1399-02-17 مهلت دريافت: 1399-03-12

اردیبهشت 27
تامین بخشی از خدمات ویژه سیمانکاری و اسیدکاری

شركت برگزاركننده: شركت ملي حفاري ايران تاريخ انتشار: 1399-02-20 مهلت دريافت سند: 1399-03-03