سوالات متداول

ما وظیفه داریم برای معرفی بیشتر محصول شما و بازاریابی بهتر و نتیجه گیری سریع تر آگهی فروش شما را در لینکدین سایت دریلینگ استور قرار دهیم.

 خیر ما واسطه نیستیم و هیچگونه مبلغی بابت فروش شما دریافت نمیکنیم .شما از طریق اگهی فروشی که قرار میدهید ایمیل و شماره تماس خود را میگذارید ومستقیما با خریدار در ارتباط خواهید بود .