دسته: مقالات

دی 02
بررسی روشهای کنترل تولید ماسه از مخازن نفت و گاز

تولید ماسه یکی از مشکلات رایج در مخازن ماسه سنگی علی الخصوص مخازن با سنگ های سست[1]…

آذر 01
آشنایی با تجهیزات سرچاهی

عبارت سرچاهی یک مفهوم کلی است که مشتمل بر کلیه تجهیزات سطحی قرار گرفته در بالای یک چاه…

آبان 14
مشخصات شیرهای فوران­گیر

مراحل ساخت و کنترل کیفی اجزاء و قطعات شیرهای فوران­گیر باید مطابق استاندارد API spec.…

آبان 08
فرآیند ساخت لوله ­های جداری

در مقاله انواع لوله های جداری در حفاری درباره انواع لوله ها و رشته های جداری صحبت…

آبان 07
مشخصات فنی لوله های جداری

در مقاله انواع لوله های جداری در حفاری، درباره انواع لوله ها و رشته های جداری صحبت…