دسته: اخبار و مناقضات

تیر 03
مناقصه خرید قطعات Coil Tubing شرکت ملی حفاری

شرکت ملی حفاری ایران در نظر دارد جهت تامین قطعات Coil Tubing مورد نیازخود مناقصه…

تیر 03
مناقصه خرید 1650 بشکه گل روغنی شرکت مناطق نفتخیز جنوب

تاریخ انتشار اسناد: 99/04/03 مهلت دریافت اسناد:99/04/21

خرداد 29
مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز سیال حفاری برای تعداد 8 حلقه چاه

شرکت ملی حفاری ایران در نظر دارد جهت تامین مواد شیمیایی سیال حفاری مورد نیاز جهت پروژه…

خرداد 28
مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی

مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی

خرداد 17
خدمات مانده یابی چاه ها مشتمل بر ابزار و نفرات متخصص

شركت برگزاركننده: شركت نفت فلات قاره تاريخ انتشار: 1399-03-17 مهلت دريافت سند: 1399-03-27

خرداد 11
خدمات تکنولوژی 20 مجموعه ویپ استاک هیدرولیکی و مکانیکی

شركت برگزاركننده: مناطق نفتخيزجنوب تاريخ انتشار: 1399-03-10 مهلت دريافت: 1399-03-31

اردیبهشت 27
خرید نمک گل حفاری

شركت برگزاركننده: مناطق نفتخيزجنوب تاريخ انتشار: 1399-02-17 مهلت دريافت: 1399-03-12

اردیبهشت 27
تامین بخشی از خدمات ویژه سیمانکاری و اسیدکاری

شركت برگزاركننده: شركت ملي حفاري ايران تاريخ انتشار: 1399-02-20 مهلت دريافت سند: 1399-03-03