بلاگ

اردیبهشت 27
خرید نمک گل حفاری

شركت برگزاركننده: مناطق نفتخيزجنوب تاريخ انتشار: 1399-02-17 مهلت دريافت: 1399-03-12

دی 02
بررسی روشهای کنترل تولید ماسه از مخازن نفت و گاز

تولید ماسه یکی از مشکلات رایج در مخازن ماسه سنگی علی الخصوص مخازن با سنگ های سست[1]…

آذر 01
آشنایی با تجهیزات سرچاهی

عبارت سرچاهی یک مفهوم کلی است که مشتمل بر کلیه تجهیزات سطحی قرار گرفته در بالای یک چاه…

آبان 14
مشخصات شیرهای فوران­گیر

مراحل ساخت و کنترل کیفی اجزاء و قطعات شیرهای فوران­گیر باید مطابق استاندارد API spec.…

آبان 08
فرآیند ساخت لوله ­های جداری

در مقاله انواع لوله های جداری در حفاری درباره انواع لوله ها و رشته های جداری صحبت…

آبان 07
مشخصات فنی لوله های جداری

در مقاله انواع لوله های جداری در حفاری، درباره انواع لوله ها و رشته های جداری صحبت…

تیر 03
مناقصه خرید قطعات Coil Tubing شرکت ملی حفاری

شرکت ملی حفاری ایران در نظر دارد جهت تامین قطعات Coil Tubing مورد نیازخود مناقصه…

تیر 03
مناقصه خرید 1650 بشکه گل روغنی شرکت مناطق نفتخیز جنوب

تاریخ انتشار اسناد: 99/04/03 مهلت دریافت اسناد:99/04/21

خرداد 29
مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز سیال حفاری برای تعداد 8 حلقه چاه

شرکت ملی حفاری ایران در نظر دارد جهت تامین مواد شیمیایی سیال حفاری مورد نیاز جهت پروژه…

خرداد 28
مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی

مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی

خرداد 11
خدمات تکنولوژی 20 مجموعه ویپ استاک هیدرولیکی و مکانیکی

شركت برگزاركننده: مناطق نفتخيزجنوب تاريخ انتشار: 1399-03-10 مهلت دريافت: 1399-03-31